Zant-1146
Toon Menu

Periodieke Inspectie (PI)

De veiligheid, het rendement en de emissies van uw installatie dienen aantoonbaar aan de gespecificeerde eisen te voldoen. Afstelinrichtingen en beveiligingen worden eenmaal in de vier jaar gecontroleerd en bijgesteld om de goede en veilige werking van het toestel te garanderen. De BRL (Nationale Beoordelingsrichtlijn) en de wetgever noemen deze controle een Periodieke Inspectie (PI). Aan een Periodieke Inspectie gaat altijd een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) vooraf. Deze EBI vindt bij nieuwe installaties plaats binnen 4 weken na ingebruikname en bij bestaande installaties voorafgaand aan regulier periodiek onderhoud en inspectie.

Tijdens een EBI wordt gecontroleerd of een installatie zodanig is opgesteld en ingeregeld, dat het voldoet aan de geldende veiligheids- en milieueisen. De afstelcriteria en relevante documentatie worden vastgelegd in een basisverslag. Dit basisverslag dient als uitgangspunt voor de Periodieke Inspectie. Een belangrijk voordeel voor u is dat Zantingh alle inspecties kan combineren met periodiek onderhoud. Hiervoor hebben wij uiterst aantrekkelijke combi-contracten beschikbaar.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.