H2
Toon Menu

Waterstof als alternatief voor aardgas?

20-08-2019

Het gebruik van waterstof als brandstof en mogelijke vervanger voor aardgas is de laatste tijd volop in het nieuws en Zantingh onderzoekt de mogelijkheden voor toepassing in gasbranders.

Wat is waterstof?

Waterstof (H2) is bij normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos en goed te verbranden gas. Het is een energiedrager (geen energiebron), want er is energie nodig om het te maken. Bijvoorbeeld uit water door middel van elektrolyse of uit aardgas of andere koolwaterstoffen. Vervolgens kan waterstof met een brandstofcel worden omgezet in elektriciteit en met een gasbrander of gasmotor in warmte. Groot voordeel: bij verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij.

In de toekomst zal er meer elektriciteit komen uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Als er op zonnige of winderige dagen meer elektriciteit wordt opgewekt dan er wordt afgenomen, kan het overschot worden omgezet in waterstofgas. Groot voordeel is, dat het gas gemakkelijk kan worden getransporteerd en opgeslagen. Nederlands beschikt over een meer dan uitstekende infrastructuur voor aardgas, die met wat aanpassingen prima kan worden gebruikt voor waterstofgas.

Waterstof als brandstof

Op dit moment wordt waterstof als brandstof al op enkele plaatsen in Nederland mogelijk gemaakt. Zantingh is daarom bezig om het gebruik van waterstof als brandstof te testen in het laboratorium van DNV-GL in Groningen en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Vanwege de chemisch fysische eigenschappen van de stof, zijn bijvoorbeeld de calorische waarde, de verbrandingstemperatuur en de rookgasemissies anders dan wat wij van aardgas gewend zijn. Waterstof is gemakkelijk te ontsteken en heeft een hogere verbrandingssnelheid dan aardgas.

Ook al is het testprogramma nog in volle gang, het ziet er naar uit de het stoken van waterstofgas in speciaal daarvoor gefabriceerde gasbranders heel goed mogelijk is. Zantingh verwacht dan ook binnen afzienbare tijd met het waterstofbranderprogramma op de markt te kunnen komen.

Inmiddels is ook de wetenschap er steeds meer van overtuigd, dat we het met alleen groene stroom uit vooral zon- en windenergie niet gaan redden in Nederland. De beschikbaarheid is niet gegarandeerd, de capaciteit van het Nederlandse electriciteitsnet is er niet op berekend en aanpassing ervan is bovendien onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom is vergroening van energiemoleculen noodzakelijk en waterstof is daarbij de belangrijkste optie. We kunnen voorlopig nog niet zonder koolwaterstoffen en aardgas is daarvan de schoonste vorm. Er ligt een fijnmazig distributienet, dus is het efficiënter en effectiever om het accent te leggen op de vergroening van gassen. Investeren in waterstof en in de ondergrondse opslag of hergebruik van CO2 – bijvoorbeeld in de glastuinbouw – is dus van essentieel belang.

Meer weten? Via onderstaande links leest u meer over waterstof projecten in Nederland:

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.