Zantingh van Gog Helmond-0800
Zantingh van Gog Asten-Heusden-0736
Zantingh-T&E Peppers-0718
Toon Menu

Elektrische ketels

Het toepassen van elektrische CV ketels in de Nederlandse glastuinbouw staat volop in de belangstelling.

In Nederland worden elektrische ketels steeds vaker toegepast vanwege de verschuiving naar duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Elektrische ketels kunnen functioneren als flexibele belastingen die kunnen worden ingeschakeld wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is en de elektriciteitsprijs laag is. Dit draagt bij aan het balanceren van het elektriciteitsnet en het verminderen van de belasting op conventionele energiebronnen.

Toepassingen in de glastuinbouw:
In de glastuinbouwsector worden elektrische ketels vaak gebruikt voor het verwarmen van kassen en het leveren van warmte aan het groeiproces van planten. Door elektrische ketels te koppelen aan de onbalansmarkt kunnen glastuinbouwbedrijven profiteren van lagere elektriciteitsprijzen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Ze kunnen hun verwarmingsprocessen aanpassen aan de marktomstandigheden, wat kan leiden tot kostenbesparingen en een verminderde ecologische voetafdruk.

Onbalansmarkt:
De onbalansmarkt is een mechanisme waarbij energieproducenten en verbruikers in realtime vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in evenwicht houden. Als er een onverwacht verschil is tussen de voorspelde elektriciteit, daadwerkelijke vraag en productie, kan dit leiden tot onbalans op het net. De onbalansmarkt is bedoeld om dit te corrigeren door aanbieders en afnemers in staat te stellen hun elektriciteitsverbruik aan te passen op basis van actuele marktomstandigheden.

Het gebruik van elektrische ketels in combinatie met de onbalansmarkt in de glastuinbouwsector illustreert hoe technologie en marktmechanismen kunnen worden geïntegreerd om zowel economische als milieudoelen te bereiken.

Andere toepassingen:

Verwarmingssystemen met een warmtepomp kunnen met een elektrische ketel worden gecombineerd om de efficiëntie en prestaties van het verwarmingssysteem te verbeteren. De warmtepomp kan efficiënt warmte uit de omgeving halen, maar in koudere omstandigheden kan de elektrische ketel bijspringen om extra warmte te leveren en het comfortniveau te handhaven. In sommige gevallen kunnen elektrische ketels en warmtepompen seizoensgebonden worden geschakeld op basis van de efficiëntie. In de warmere maanden kan de warmtepomp als de belangrijkste warmtebron fungeren, terwijl in de koudere maanden de elektrische ketel kan worden ingezet wanneer de efficiëntie van de warmtepomp afneemt. Bijkomend voordeel: bij een gecombineerd systeem is er altijd een back-up vanuit de elektrische ketel indien er een defect of onderhoud is aan de warmtepomp.

De combinatie van elektrische ketels en warmtepompen biedt flexibiliteit, efficiëntie en een milieuvriendelijke manier om in de verwarmings- en warmwaterbehoeften te voorzien.

Varmeteknikk:
Zantingh is exclusief BeNeLux dealer van de elektrische ketels van Varmeteknikk. Deze ketels van Noors fabrikaat, zijn bekend om hun hoge kwaliteit en lange levensduur. De ketels zijn robuust ontworpen voor industrie, utiliteitsbouw en lokale/stadsverwarming met hoge eisen aan bedrijfszekerheid.

De ketels zijn er vanaf 35 kW tot en met 1.200 kW (thermisch vermogen) en kunnen worden uitgevoerd in 3-fase stroomaansluiting in 3x400V, 3x690V of 3x230V (andere afmetingen).

De ketels zijn voorzien van een éénvoudige en gebruiksvriendelijke interface die het ketelvermogen regelt in 7 / 15 / 30 stappen (afhankelijk van het vermogen).

De ketels hebben digitale en analoge in- en uitgangen voor externe aansturing en bewaking, zodat deze aangesloten en aangestuurd kan worden vanuit het besturingssysteem van de klant.

Service:
Uitstekende service en onderhoud behoort tot de zekerheden van Zantingh. De vakmensen van Zantingh kennen de installaties door en door en kunnen binnen de kortst mogelijke tijd een probleem uit de wereld helpen. Ook voor de elektrische ketels kunt u bij ons terecht voor inbedrijfname, onderhoud en service contracten inclusief storingsdekking. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag en door heel Nederland. Een geruststellende gedachte. Een defect aan een installatie komt natuurlijk nooit gelegen. Maar als het dan gebeurt, dan wilt u erop kunnen vertrouwen dat wij snel ter plekke zijn en met kennis van zaken de reparatie of het onderhoud verrichten dat noodzakelijk is.

Installeren:
Installatiewerk doen wij niet zelf en laten wij graag aan de E & W installateur over.

Elektrische CV-ketels zijn industriële producten, ontworpen om te worden geïnstalleerd in een droge en goed geventileerde stookruimte of technische ruimte, die alleen kan en mag worden betreden door gekwalificeerde personen, die in staat mogen worden geacht om de veiligheidsaspecten in een technische ruimte goed in te kunnen schatten. Het installeren van de elektrische ketels in Nederland dient te worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften van het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN), o.a. vastgelegd in de normbladen NEN 1010 en 3028.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.