4000386
CO2-unit-vooraanzicht
IMG_7862 (final)
Toon Menu

Inzichten over CO2 doseren

16-05-2019

Planten hebben licht en CO2 nodig voor het fotosyntheseproces. Een te laag CO2-gehalte in de kas gaat ten kosten van de gewaskwaliteit en dus de opbrengst. In veel gevallen worden rookgassen van gasgestookte ketels of warmte/kracht installaties gebruikt om het CO2-gehalte in de kas aan te vullen. Het gebruik van zuivere CO2, al of niet in combinatie met rookgassen, behoort ook tot de mogelijkheden. Om het CO2-rijke transportvolume naar de kassen te brengen zijn transportventilatoren en verdeelleidingen tussen het gewas nodig, waarbij het de kunst is om de CO2 zo evenredig mogelijk over het kasoppervlak te verdelen. Het ontwerp van het CO2-systeem vergt daarom een uitgebreide berekening, waarbij veel factoren een rol spelen.

Effect op het ontwerp
Zo is het transportvolume bijvoorbeeld afhankelijk van de gebruikte bron. Een kubieke meter aardgas verbranden in een gasketel geeft een ander rookgasvolume dan bij gebruik van een warmte/kracht installatie. Omdat de luchtovermaat groter is, zal er bij gebruik van een WKK meer volume moeten worden aangevoerd om dezelfde doseernorm te halen, wat weer van invloed is op de diameters van het leidingwerk.

Ook het kasontwerp zelf speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de verdeelleidingen. Vanzelf-sprekend het teeltoppervlak met de bijbehorende afstanden die moeten worden afgelegd, maar bijvoorbeeld ook schuine hoeken wat zorgt voor meer bochten, een toenemend drukverlies in de leidingen en een groter vermogen van de transportventilator(en).

In het buitenland worden veel kassen gebouwd in hoger gelegen gebieden, bijvoorbeeld in Mexico tot wel 2,5 km boven zeeniveau. Omdat de lucht op die hoogte minder zuurstof bevat, is er meer van nodig om dezelfde hoeveelheid aardgas te verbranden en zal het leidingnet moeten worden berekend op het verplaatsen van grotere volumes.

Eigen software
Een passende leidingberekening maken is dus altijd maatwerk, waarvoor Zantingh eigen software heeft ontwikkeld. Om de juiste berekening te kunnen maken is het om te beginnen van belang om de beschikking te hebben over een tekening van het kasoppervlak, bij voorkeur als AutoCad file zodat de maatvoering bekend is. Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over de juiste uitgangspunten. Natuurlijk om welke teelt het gaat met de bijbehorende doseernorm, maar wij vragen ook of er al een voorkeur bestaat betreffende het leidingverloop in de kas, bijvoorbeeld via het middenpad of langs de gevels. Als die voorkeur er niet is, kiezen wij altijd de in onze ogen beste optie. In veel gevallen worden leidingen tegenwoordig ingegraven, wat op afschot dient te gebeuren om het in de rookgassen aanwezige condenswater wat meegevoerd wordt in de leidingen, op een goede manier te kunnen afvoeren. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van speciale putten en afvoerpompen.

Bij gebruik van rookgassen wordt de doseernorm uitgedrukt in kubieke meters aardgas per hectare kasoppervlak per uur. Als zuivere CO2 wordt gebruikt is het luchtvolume wat nodig is om de CO2 naar de kas te brengen het uitgangspunt voor de berekening. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Zantingh werkt uitsluitend met high-efficiency transportventilatoren die naar wens voorzien kunnen worden van frequentie-geregelde motoren. Een ventilator met een hoog rendement zorgt ervoor dat de beste prestaties (opbrengst en opvoerhoogte) worden geleverd bij een zo gering mogelijk opgenomen elektrisch vermogen. In veel gevallen kunnen wij daardoor met kleinere motorvermogens werken en kunnen kleinere leidingdiameters worden gekozen, wat op grote kasoppervlaktes een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert.

Bezoek Zantingh op de GreenTech, stand 12.316, om u te laten informeren over onze CO2-ventilatoren of berekeningen.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.