Links Na
Links voor
Rechts Na
rechts voor
siemens
Toon Menu

Zantingh

Oplevering: 2017

Bedrijfsgegevens: Eneco Warmteproductie, Centrale Nicolaas Beetsstraat, Utrecht

Productie: Stadswarmte

Brandertype: 4x RKB 14.0 ND MM Gas, 16.500 kW o.w. (belasting)

Ketelvermogen: 4x Bronswerk 14.500 kW

Gasverbruikvollast: 1.877 nm3/h

NOx emissie: < 70 mg / nm3 bij 3% O2.

Gemiddelde NOx uitstoot per ketel 61 mg / nm3 bij 3% O2.

Stadswarmtecentrale Eneco

In samenwerking met Eneco warmteproductie Utrecht hebben we vier Zantingh Low NOx-aardgasbranders geleverd voor de hulpverwarmingscentrale aan de Nicolaas Beetsstraat, nabij het stadshart in Utrecht.

Eneco wil “Duurzame energie van iedereen” realiseren. Dat betekent niet alleen de energietransitie faciliteren, maar ook versnellen. Onder andere door samen met leveranciers slimme, duurzame energieoplossingen te bedenken en te implementeren.

Het volledig vernieuwen van een bestaande ketel is vanuit duurzaamheids- oogpunt niet aantrekkelijk. Veel bestaande aardgasgestookte verwarmingsketels zijn nog in een prima staat, maar niet geschikt voor de stikstofoxiden (NOx) eisen die gesteld worden (< 70 mg / nm3 bij 3% O2).

Door het principe dat Zantingh toepast in de gasbranderkop ontstaat een stabiele en relatief koude vlam die de NOx-uitstoot tot een minimum beperkt. Door het intern recirculeren van een deel van de rookgassen kan met een lagere luchtovermaat gewerkt worden ten opzichte van systemen met externe rookgasrecirculatie. Er wordt tevens geen koolmonoxide (CO) gevormd en dus ook geen roet. Dit levert een verhoogd rendement op en geen vervuiling. Door dat we dit systeem konden toe passen op de bestaande ketels was er geen investering nodig in nieuwe ketels. De NOx uitstoot is met bijna 1/3 verlaagd!

Twee belangrijke argumenten in het kader van duurzame investeringen in energie productie- en consumptie ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. In het bijzonder vanwege de invloed die CO en NOx hebben op het veroorzaken van smog en aantasting van de ozonlaag.

Historie stadswarmte

In 1923 werden in Utrecht tussen de elektriciteitscentrale in de Nicolaas Beetsstraat en het Algemeen Ziekenhuis aan de Catharijnesingel (AZU) de eerste leidingen voor warmtelevering aangelegd. Vervolgens koppelde de Nederlandse Spoorwegen haar centrale verwarming aan de gebouwen aan het Moreelse Park. De warmte van het koelwater van een elektriciteitscentrale kon op deze manier nuttig gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Het is het begin van stadswarmte, Utrecht was daarmee de eerste stad in Nederland.

De oude centrale aan de Nicolaas Beetsstraat is nu de hulpwarmtecentrale die de levering garandeert bij pieken in de vraag (winterse dagen) of bij een storing. In 1995 is deze vernieuwd en in 2017 zijn de branderinstallaties vervangen voor low NOx gasbranders.

Deze branders voldoen ruim aan de nieuwe milieu Norm emissie-eis van 70 mg/m03 (bij 3% O2) zoals deze vanaf 1 januari 2017 zijn gesteld.

Hierboven kunt u een tweetal foto's bekijken betreffende de branderinstallaties zoals deze waren voor het vervangen en na het vervangen.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.