Olievlam
Zantingh-1298
Toon Menu

NOx meetverplichting van eenmalig naar 3-jaarlijks

04-03-2020

Per 1 januari 2017 moeten alle gasgestookte ketels met een vermogen van 400 kW* of meer voldoen aan de NOx-emissie-eis van <70mg/m03 (bij 3% O2) en voorzien zijn van een NOx emissiemeting conform SCIOS Scope 6. De meetverplichting was aanvankelijk eenmalig, maar sinds december 2018 heeft de wetgever als aanvullende eis gesteld, dat het meetrapport niet ouder mag zijn dan 3 jaar en dus periodiek moet worden herhaald.

De ingangsdatum waarop aan deze meetverplichting moet worden voldaan is afhankelijk van het vermogen en de leveringsdatum van uw installatie. Dat ziet er als volgt uit:

Categorie
Vermogen*
Ingangsdatum
Gasketels geïnstalleerd op of na 20-12-2018
> 1 MW
20-12-2018
Gasketels geïnstalleerd voor 20-12-2018
> 5 MW
1-1-2025
Gasketels geinstalleerd voor 20-12-2018
min. 1 en max. 5 MW
1-1-2030

*nominaal thermisch ingangsvermogen

Voorbeeld: uw installatie is van 2017 en heeft een vermogen van 4 MW. Dan geldt dus dat in 2030 de emissiemeting opnieuw moet worden uitgevoerd en vanaf dat moment elke 3 jaar moet worden herhaald.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op: 0297 – 219 100

Kijk voor meer informatie op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/metingen/overzicht/

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.