Vlambeeld Donaldson
Toon Menu

NOx emissie meting

Bij een NOx-meting (Scope 6 meting) wordt de uitstoot van stikstofoxiden uit uw stookinstallatie gemeten. De meeste stookinstallaties worden gestookt met aardgas, kolen, lichte of zware stookolie. Deze brandstoffen produceren verbrandingsgassen en verbrandingsgassen veroorzaken verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SO2). Iedereen is zich ervan bewust dat teveel uitstoot van dergelijke gassen slecht is voor ons milieu en onze leefomgeving. De overheid heeft daarom onder de wet Milieubeheer in het ActiviteitenBesluit grenzen vastgesteld voor deze emissies.

Doel van het ActiviteitenBesluit is de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. De meting naar de NOx-uitstoot van stookinstallaties valt onder het besluit. Zantingh kan een stikstofoxiden-meting (NOx-meting) voor u verzorgen. De resultaten van de meting worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport is uw bewijs dat de installatie aan de emissie-eisen voldoet.

Voor de meeste installaties (branders, WKK met gasmotoren en –turbines, ovens, naverbranders en luchtverhitters) moet de eerste meting binnen vier weken na ingebruikname worden uitgevoerd en periodiek worden herhaald. Al onze metingen worden uitgevoerd volgens het meetprotocol Scope 6 van SCIOS.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.