Olievlam
Naamloos
aardgasvrij limbrichterveld noord
Toon Menu

Is mijn Zantingh brander geschikt voor het verstoken van (diesel)olie?

27-12-2021

Stoken op olie.

Het zijn onzekere tijden. De gasprijzen stijgen boven het (glazen) dak uit. Energieleveranciers komen met verontrustende berichten. Veel tuinders zijn op zoek naar zekerheid om hun teelt warm te kunnen houden deze winter. Daar waar gasleveranciers die zekerheid nu niet bieden, gaan zij op zoek naar alternatieven en dat is begrijpelijk.

Zantingh krijgt de laatste weken veel vragen van klanten over de mogelijkheid over te stappen op het verstoken van diesel / gasolie. Daar zitten helaas nogal wat haken en ogen aan.

Veel Zantingh branders zijn voorzien van een mogelijkheid om te stoken op een secundaire brandstof in geval van nood, dat wil zeggen als de levering van de primaire brandstof kortstondig wordt onderbroken. Met een secundaire brandstof wordt in de meeste gevallen diesel / olie bedoelt. Deze voorziening is echter niet bedoeld om langere tijd mee te kunnen stoken. Hiervoor zijn aanpassing aan de installatie nodig. Daar komt bij dat met de meeste installaties al jaren niet (proef) gestookt is op olie. Dan is het overschakelen op deze brandstof niet zonder problemen en mogelijk zelfs gevaarlijk.

Onderstaand de antwoorden op de meest voorkomende vragen:

· Kan ik met mijn brander op diesel / olie stoken?

Ja, als de voorziening voor een secundaire brandstof is gemaakt, is dit als noodvoorziening wel mogelijk. Dit is maximaal 2 x 24 uur. In de meeste gevallen kunt u echter slechts op 80% van uw normale vollast capaciteit stoken.

· Welke aanpassingen moeten er aan de installatie gedaan worden om olie te stoken?

Het setpoint van de keteltemperatuur mag niet lager dan op 70°C ingesteld worden.
De installatie kan niet via een klimaatcomputer aangestuurd worden.

· Waarom kan ik maar 24 uur op diesel / olie stoken?

De brander is gebouwd voor een optimale verbranding op gas. Door het stoken op diesel bestaat de kans dat er roetaanslag ontstaat. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd en wanneer nodig worden verwijderd (minimaal 1x per 24uur).

· Mag ik langere tijd op diesel / olie stoken?

Het antwoord op deze vraag hangt samen met de emissie-eisen. Volgens de wet wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties:

U mag maximaal 120 uur per jaar gebruik maken van een andere brandstof (diesel /olie) indien een storing het gevolg is van het wegvallen van de primaire brandstof. In dit geval hoeft niet aan de emissie-eis voor de vervangende brandstof te worden voldaan.

Als een stookinstallatie in totaal minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is, gelden geen emissie-eisen (de keuringsplicht geldt wel). De installatie moet een urenteller hebben om te kunnen aantonen dat de installatie minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is. De draaiuren moeten maandelijks geregistreerd worden om te mogen voldoen aan het urencriterium.

Bij continubedrijf (als bovenstaande situaties niet van toepassing zijn) moet de stookinstallatie voldoen aan alle emissie- en keuringseisen. Voor oliestoken is dit 120 mg/kWh. Dat is niet haalbaar met een (nood) oliesysteem in de meeste combinatie branders.

Kortom, met een gasbrander voorzien van olie (nood)stook kunt u maximaal 120 uur per jaar op olie stoken, indien de primaire brandstof is onderbroken of weggevallen.

Meer informatie vindt u via onderstaande links:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/emissiegrenswaarden/500-uurregeling/

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/emissiegrenswaarden/storingen/#h04f77f7a-baea-46c3-beda-270882e50424

· Kan ik zelf de brander starten op diesel / olie?

Als er niet ieder jaar bij het onderhoud een stookproef is gedaan op diesel is dat onverstandig. Vaak zijn de olieleidingen en verstuivers verstopt, zit er geen olie in de pomp en moet het systeem eerst worden ontlucht.

· Is vermogen van mijn brander hetzelfde als ik op diesel / olie ga stoken?

Nee. De brander zal op diesel ongeveer 80% van zijn normale vermogen kunnen halen.

· Kan ik mijn condensor blijven gebruiken bij het verstoken van diesel / olie?

Nee. Bij het stoken op olie kan de condensor niet meer worden gebruikt. De rookgassen zullen via een bypass naar de schoorsteen geleid moeten worden. Dit geeft 6-10 % rendementsverlies.

· Ik heb nog een tank met diesel staan. Is die nog te gebruiken?

Vaak staat de diesel jaren stil in de tank. Onderin de tank ligt dan bezinksel (sludge / dieselslib) en bovenop de diesel komt vaak een drijflaag van condenswater te liggen. Het oppompen van het bezinksel of condenswater kan leiden tot verstoppingen in de leidingen en de oliepomp, maar het heeft ook een negatieve invloed op de verbranding.

· Hoeveel liter diesel / olie verbruikt mijn brander?

Als vuistregel kunt u aanhouden dat een 1 m3 (kuub) gas gelijk staat een 1 liter olie. Voorbeeld: als u nu 75m3/u aan gas gebruikt, dan zal dat ongeveer overeenkomen met 75 liter diesel per uur. Let op: in de meeste gevallen is uw vollast vermogen slechts 80% t.o.v. gas stoken.

· Ben ik goedkoper uit als ik op diesel / olie ga stoken?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de prijs die u voor gas betaalt. Voor het langdurig stoken op diesel moet u ook rekening houden met kosten voor het aanpassen van de brander, het in bedrijf stellen van de brander, eventueel laten reinigen van de olietank en de kosten voor het (regelmatig) laten vullen van de olietank.

· Heb ik nog een keuring nodig?

Uw dieseltank moet van een certificaat zijn voorzien en brandstofleidingen dienen gekeurd te zijn (Scios Scope 7C).

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/activiteiten/opslag-reinigen-0/diesel-tank/

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/keuring-onderhoud/uitvoering-scopes/


Ondanks dat deze informatie met zorg is samengesteld geven ze alleen toelichting op de huidige wet- en regelgeving en heeft alleen de status van een informatiedocument.

Indien u alsnog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze service afdeling.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.