Zant-6305
Toon Menu

Missie, veiligheid en milieu

Toonaangevend leverancier van duurzame, veilige en betrouwbare energiesystemen voor de glastuinbouwsector, utiliteitsbouw en industrie zijn en blijven is onze missie. Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van veilige, energiezuinige branderinstallaties, CO2-doseringsystemen en andere apparatuur. Op basis van nieuwe kennis en technologie worden de producten aangepast of worden nieuwe producten ontwikkeld om onze klanten de kwaliteit te leveren die zij van Zantingh mogen verwachten.

Zantingh moet staan voor absolute zekerheid! Zekerheid in advies, producten en installaties en service en onderhoud. Een betrouwbare partner die innovatief en kostenefficiënt installaties produceert, levert en beheert. Met zorg voor mens en milieu en op basis van specifieke expertise, gedegen vakmanschap en betrokkenheid. Alleen op die manier bieden wij onze relaties de zekerheid van geïntegreerde maatwerkoplossingen. De producten van Zantingh zijn duurzaam, veilig en betrouwbaar.

Efficiënt energiebeheer, duurzaamheid en milieu
Efficiënt energiebeheer, milieu en duurzaamheid worden al vele jaren consequent betrokken bij de productontwikkeling en advisering van Zantingh. In de moderne samenleving draait het in belangrijke mate om efficiënt energiebeheer, duurzaamheid en milieu. En terecht. Het zijn begrippen die de komende jaren in betekenis en toepassing verder terrein zullen winnen. De mens zal steeds minder afhankelijk worden van primaire brandstoffen. Al vele jaren betrekt Zantingh efficiënt energiebeheer, milieu en duurzaamheid consequent bij haar productontwikkeling en advisering.

Advies, vakmanschap en onderhoud
Kwalitatief hoogwaardig advies, implementatie en onderhoud van kosten-efficiënte, duurzame, veilige en schone warmtesystemen is waar Zantingh al jaren op stuurt. Wij zijn toonaangevend en willen dit ook blijven. Daarom werken wij strikt volgens moderne kwaliteitsnormeringen (o.a. ISO 9001). Niet omdat anderen dat zo graag willen, maar omdat we het zelf van cruciaal belang vinden voor onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Zantingh levert branders, componenten en services voor de glastuinbouw en de utiliteitsbouw en industrie volgens ISO 9001-richtlijnen.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.