Aardgas
arctic_princess-9271248-lng_tanker-ship-216
Toon Menu

Uitfaseren grootverbruik Gronings aardgas

20-02-2018

UPDATE 10 december 2018: "Veel grootverbruikers toch niet verplicht van laagcalorisch gas af."

Lees hier het artikel op HortiNext.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-02-2018:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in januari dit jaar een brief uit laten gaan naar grootverbruikers van Gronings aardgas, waarin wordt aangekondigd dat het kabinet van plan is om deze groep laagcalorisch gasverbruikers versneld over te laten schakelen op hoogcalorisch aardgas. Men is zich er van bewust dat dit de nodige tijd in beslag zal nemen maar het streven is om uiterlijk in 2022 geen grootverbruikers meer te hebben die Gronings gas gebruiken.

Wij krijgen inmiddels van klanten de vraag wat omschakeling van Gronings aardgas op hoogcalorisch gas voor consequenties heeft voor de gasbranderinstallatie. De Zantingh branders kunnen ook op H-gas werken, maar daar zijn wel aanpassingen voor nodig. Hoe ingrijpend die zijn hangt af van de variatie in de gaskwaliteit die geleverd gaat worden.

  • Wordt de gaskwaliteit door de leverancier gegarandeerd en blijft die variatie klein (minder dan 4% op de Wobbe-index), zoals dat bij G-gas het geval is, dan blijven de benodigde aanpassingen aan de gasbrander doorgaans ook beperkt.
  • Indien de gasbrander echter geschikt gemaakt moet worden voor H-gas met een sterk variërende kwaliteit, dan zal de brander uitgerust moeten worden met een Wobbe-compensatieregeling. Hiervoor is actuele informatie nodig over de gaskwaliteit en de vraag is tot dusver wie dit signaal gaat leveren. Als er door Ministerie of energieleverancier niet gegarandeerd kan worden dat dit signaal bij de gasbrander beschikbaar is of komt, moeten verbruikers hier zelf voor gaan zorgen. Momenteel zijn er echter nog geen gekeurde en betaalbare Wobbe-signaalmeters beschikbaar voor dit doel.

Samenvattend is de gasleverancier aan zet om voor een langere periode kwalitatief stabiel H-gas te garanderen. Zo wordt de markt de tijd gegeven apparatuur te ontwikkelen, die wel geschikt is voor een grotere variatie in de gaskwaliteit. Zodra hier duidelijkheid over is, kunnen de technische consequenties voor de gasapparatuur die men in gebruik heeft, verder in kaart worden gebracht.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich richten tot onze verkoopafdeling van gasinstallaties.

Klik hier voor de brief van het Ministerie.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.