E-ketel sticker_001
sb_180_-_300_kw_400_v_engelsk_compressed_001
Toon Menu

Power to X: geld verdienen én verduurzamen met een elektrische ketel

08-06-2022

Door steeds hogere aardgasprijzen is de sector naarstig op zoek naar alternatieven en zien wij toenemende interesse voor ons programma elektrische ketels van Varmeteknikk. Omdat in Nederland steeds meer groene stroom wordt geproduceerd, neemt de onbalans (verschil tussen vraag en aanbod) op het elektriciteitsnet toe, waardoor stroom in tijden van overschot onder aantrekkelijke voorwaarden kan worden afgenomen. Bedrijven die al over een warmtebuffer en een zware netaansluiting beschikken, kunnen daar handig op inspelen, verduurzamen, klimaatdoelen en een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.

Om pieken en dalen in groene elektriciteitsproductie door zon en wind snel te kunnen opvangen en om te zetten in nuttig te gebruiken energie, zal meer moeten worden geïnvesteerd in flexibiliteit en daar is de glastuinbouwsector een ideale partij voor. De sector kan snel productiecapaciteit bijschakelen met de WKK of stroom afnemen met een elektrische ketel en ‘power’ omzetten naar ‘X’ in de vorm van warmte. In de glastuinbouw beschikken veel kwekers over grote warmtebuffers, waarin de geproduceerde warmte eenvoudig kan worden opgeslagen en gedurende het grootste deel van het jaar (ook ‘s nacht in de zomermaanden) kan worden gebruikt in de kas.

Om een elektrische ketel van enig vermogen te installeren, is een forse netaansluiting nodig en al aanwezig op bedrijven die over warmte/kracht koppeling beschikken. Vooral in het voorjaar en de zomerperiode, wanneer de vraag naar elektriciteit lager is en de productie van zon- en windenergie piekt, zien we steeds vaker dalende tot zelfs negatieve stroomprijzen op de spotmarkt. Negatief betekent in dit verband dat de verbruiker geld toe krijgt voor de stroom die hij in het desbetreffende tijdslot inkoopt én afneemt. In combinatie met op de markt verkrijgbare algoritmes die de onbalansprijzen op het net steeds nauwkeuriger kunnen voorspellen, kan meer elektriciteit flexibel en voor zeer lage kosten worden ingekocht. Toepassing in combinatie met WKK is nog meer interessant, omdat bijvoorbeeld ook de zelf geproduceerde stroom kan worden gebruikt en de warmtevoorziening op bedrijven met gasgestookte ketels, geothermie en warmtepompen steeds meer hybride wordt. Prijsprikkels in de vorm van tijdelijk hoge of lage, soms zelfs negatieve stroomtarieven helpen daarbij en door slim en lucratief aansturen van apparaten op de onbalansmarkt kan veel geld worden bespaard!

Een elektrische ketel heeft nog veel meer voordelen, zoals eenvoudige te installeren, zeer hoog rendement, groot regelbereik, snel opschakelen bij warmtevraag, duurzaam en lage onderhoudskosten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op met onze verkoop-adviesafdeling via het algemene nummer.

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.