shutterstock_6369318721
Toon Menu

Stookinstallaties, aan de slag voor 2017

11-07-2016

Vanaf afgelopen 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan de emissie-eisen in hoofdstuk 3.2 van het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuwe stookinstallaties, maar voor alle ketels, motoren en gasturbines. Dus ook die van voor 1 april 2010 of die tot 1 januari 2014 onder de NOx-emissiehandel vielen. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019.

De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting. Maar er zijn ook stookinstallaties waar maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van de branders of het motormanagementsysteem. In uitzonderingssituaties moet de stookinstallatie zelfs worden vervangen of moet er een rookgasreiniging worden geïnstalleerd.

Stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn
De emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties gelden niet voor stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. De installatie moet een urenteller of een brandstofverbruiksmeter hebben om te kunnen aantonen dat de installatie minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is. Als er nog geen urenteller of brandstofmeter aanwezig is, moet deze geplaatst worden. Bij ontbreken van een urenteller of brandstofmeter moet de installatie aan de emissie-eisen voldoen.

Op dit moment is in het Activiteitenbesluit nog opgenomen dat de 500-uursregeling uitsluitend geldt voor noodvoorzieningen. Door een wijziging van het Activiteitenbesluit zal de 500-uursregeling voor alle middelgrote stookinstallaties gaan gelden met uitzondering van dieselmotoren die elektriciteit aan het net leveren.

Stoom- en verwarmingsketels kleiner dan 1.000 kWn
Voor ketels kleiner dan 1 MWn geldt niet de overgangstermijn tot 2017 om aan de emissie-eisen te voldoen. De emissie-eisen gelden pas bij brandervervanging. Zolang de branders niet vervangen worden, is er nog geen actie nodig om aan emissie-eisen te voldoen.

Aardgasgestookte ketels vanaf 1.000 kWn geplaatst na 30 april 1998
De NOx-emissie-eisen voor aardgasgestookte ketels van na 30 april 1998 worden in het Activiteitenbesluit niet aangescherpt. In 2017 blijven dezelfde eisen gelden als die volgden uit het Bees A/B. Als het goed is hoeven deze installaties niet aangepast te worden om aan de emissie-eisen te voldoen. Onder Bees A/B was het mogelijk om via een typekeuring aan te tonen dat een installatie aan de emissie-eis voldoet. Deze mogelijkheid bestaat onder het Activiteitenbesluit niet meer. Als er geen emissiemeetrapport aanwezig is, dan moet er voor 2017 een emissiemeting worden uitgevoerd. Vanwege kosten kan dit het beste worden gecombineerd met een keuring.

Overige ketels
Voor overige ketels is niet gelijk duidelijk welke maatregelen nodig zijn om aan de emissie-eisen te voldoen. Belangrijk is om zo spoedig mogelijk met de leverancier te kijken welke branderaanpassingen noodzakelijk zijn. In sommige situaties is het niet altijd mogelijk om door aanpassingen te voldoen aan de emissie-eisen. Dat kan het geval zijn bij vlamkeerketels. In die gevallen zal de ketel vervangen moeten worden en is het zeker van belang om op tijd aan de slag te gaan.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt contact opnemen met onze verkoop afdeling. Tel. 0297 219 100. Of stuur een e-mail naar info@zantingh.com

Agentschappen en Service-Steunpunten

Contact

Zantingh B.V.
Aarbergerweg 9
1435 CA Rijsenhout

T +31 (0)297 219 100
F +31 (0)297 219 199
E info@zantingh.com

Volg ons ook op sociale media.